www.baebthai.com เปิดบริการตั้งแต่ 08.00 - 21.00 น. ติดต่อโทร. 074 - 610986 – 8
 
 
ร้านแบบไทย นวดไทย & เซาว์น่า สปาไทย ศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม